Wskaźnik PageRank jest algorytmem określającym jakośc strony w skali od 0 do 10. Wpływ na wartość Pagerank strony mają linki zwrotne prowadzące do strony internetowej. Liczy się zarówno ilość linków jak i ich wartość, która określana jest mianem „Link Popularity”. W przeważającej części przypadków strony z wysokim Page Rank posiadają również wysokie pozycje wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google.